Läs mer om Montessori.

 

"Hjälp mig göra det själv"

Montessoripedagogiken bygger på barnets inre livskraft och lust att lära. Barnet står alltid i centrum och måste få utvecklas på sin nivå och efter egen förmåga.

Vi anser att varje barn är unikt. Eftersom alla barn utvecklas i olika takt är det lärarens roll att utveckla och följa barnets individuella behov.

Maria Montessori lade grunden till pedagogiken genom observationer och forskning. Idag är pedagogiken spridd över hela världen.

När du kommer in på en Montessoriförskola märker du väldigt snabbt att miljön är  anpassad efter barnen. Hela miljön och allt material finns tillgängliga för barnen. Barnen har en stor frihet att välja vad de vill göra inom vissa ramar.

Montessoripedagogikens främsta kännetecken:

  • Visa alltid respekt för barnet och för den aktivitet som barnet visar intresse för.
  • Ta tillvara på barnets unika inlärningsförmåga.
  • Eftersom barn lär sig med hela kroppen måste barnet få möjlighet att utvecklas på alla plan, både motoriskt, emotionellt, socialt och intellektuellt.
  • Barn lär sig bäst genom att vara aktiva och få använda alla sina sinnen genom att få beröra saker med sina händer och göra egna erfarenheter.
  • Läraren intoducerar och barnet kan utifrån det välja vad de vill göra. Inlärningen blir mer framgångsrikt för barnet när de kan välja något av eget intresse.
  • Det ska vara en väl förberedd miljö så att barnet mår bra, kan utveckla sitt självförtroende, röra sig fritt, få ordning, bli stimulerad och kunskapsbehovet tillfredsställt.
  • Lärarens roll är att följa barnet.
  • Visa hänsyn för allt levande och omtanke om vår miljö.

Följ länken om du vill läsa mer om Montessori och tryck på pedagogiken.