"Hjälp mig göra det själv!" - Maria Montessori

 

Vi vill skapa trivsel, meningsfullhet och sammanhang!

 

En dag på förskolan

Upplägget nedan är våran grundstruktur som vi försöker hålla oss till varje dag för barnens trygghet. Aktiviteterna skiljer sig åt något från den ena dagen till den andra och mellan avdelningarna.

På morgonen serverar vi ett lättare morgonmål. Vi äter även frukt under förmiddagen, de äldre barnen när de själva önskar. Dagen startar med gemensam utevistelse för alla barnen. 

Vi strävar alltid efter att dela barngrupperna i mindre grupper under dagen. Grundstrukturen är att en grupp är ute och leker, en grupp går på utflykt och en grupp är inomhus.

Vi går ofta till olika platser i närområdet. Att gå till Lottenlund eller skogen uppskattas mycket av de äldre barnen, för att nämna ett par exempel.

Barnen kan med stöd av oss pedagoger välja vilka (Montessori)material, aktiviteter som de vill göra under dagen.

De små barnen äter lunch kl. 11 och de äldre ca 11.30.

Efter lunchen har vi vila för alla barn men den ser olika ut beroende på vilket behov barnet har. 

Efter lunchen fortsätter barnen med sina aktiviteter inne eller utomhus.

Vi äter mellanmål ca klockan 14.00.

Efter mellanmålet fortsätter vi våra aktiviteter inne eller utomhus, tills förskolan stänger.

 

Intresserad av mer information om dagen eller har du frågor, klicka här