En dag på förskolan:

Det här upplägget är våran grundstruktur som vi försöker hålla oss till varje dag för barnens trygghet. Sen skiljer sig aktiviteterna åt från den ena dagen till den andra.

Vi startar dagen med gemensam utevistelse för alla barnen. Barngruppen med de yngre barnen är oftast ute på förmiddagen. Trots att inte gruppen är så stor. Delar de upp sig i mindre grupper under förmiddagen. Gruppen med de äldre barnen delar alltid upp sig i smågrupper.

 Vi serverar ett lättare morgonmål som består av mjölk och smörgås. Vi äter även frukt under förmiddagen.

Vi äter lunch ca klockan 11.15

Efter lunchen är det vila för de yngre barnen och för de barn som har behov av det.

Efter lunchen fortsätter barnen med sina aktiviteter inne eller utomhus.

Vi äter mellanmål ca klockan 14.00

Efter mellanmålet fortsätter vi våra aktiviteter inne eller utomhus, tills förskolan stänger.