En dag på förskolan:

Det här upplägget är våran grundstruktur som vi försöker hålla oss till varje dag för barnens trygghet. Sen skiljer sig aktiviteterna åt från den ena dagen till den andra.

På morgonen serverar vi ett lättare morgonmål som består av mjölk och smörgås. Vi äter även frukt under förmiddagen.

Vi startar dagen med gemensam utevistelse för alla barnen. 

Vi strävar alltid efter att dela barngrupperna i mindre grupper under dagen.

Under förmiddagen när vi delat upp grupperna på båda avdelningarna. Går några barn in, en grupp är kvar ute lite längre och en grupp går iväg på en utflykt.

Barnen kan själva välja vilka (Montessori)material, aktiviteter som de vill göra under dagen.

Vi äter lunch ca klockan 11.15

Efter lunchen har vi vila för alla barn men den ser olika ut beroende på vilket behov barnet har. 

Efter lunchen fortsätter barnen med sina aktiviteter inne eller utomhus.

Vi äter mellanmål ca klockan 14.00

Efter mellanmålet fortsätter vi våra aktiviteter inne eller utomhus, tills förskolan stänger.